Google straffet BBC for 1 artikkel som hevet rødt flagg

Det var 1 artikkel på BBC sin nettside som gjorde at Google ble nødt til å gjøre et inngrep.

Selv om dette var for en god stund siden, er det greit å dele slike skrekkeksemplar for å gjøre folk bevisst på hvor mye skade som kan oppstå ved å gå utenfor retningslinjene til Google.

Google ga “no comment” da de store Internasjonale SEO nyhetsbladene prøvde komme til grunn for hvorfor BBC fikk “unnatural link notification” fredag den 15.03.2013.

Var det slik at BBC ble straffet for unaturlige lenker? Er det slik at en av verdens største nyhets kanaler ikke blir stolt på av Google’s algoritme? Svaret var at kun en artikkel på BBC sin nettside som ble straffet (for nå).

– Så det var en side av ubeskrivelig mange som hadde unaturlige lenker. Bare på grunn av det, så tok søkemotoren affære. Det var kun den ene siden som ble straffet og ingen andre.

– Problemet er at de ikke ble fortalt hvilken av sidene som er blitt “flagget”. Dette var en “manual penalty” på en spesifikk artikkel og Nick (ansvarlig for BBC nettet) har ingen peiling på hvilken side det er snakk om. Burde ikke søkemotoren opplyse om slikt, så det kan fikses med en gang?

John Mueller (webmaster trends analyst) sa kort i Google hjelpe forum at:

– Når vi ser på detaljene her, så viser det seg at vi har funnet lenker som skaper bekymring på den ene artikkelen og har handlet ut fra dette.

– Vi har valgt å ikke straffe hele nettsiden.

Slik som vi ser det, så er Google usikker på om dette kan være solgte lenker, men gjør ingen tiltak før de har sterkere bevis.

Slik ble jeg kjent med sikkerhet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *